Перейти к содержимому
Home » Esimesed korstnapühkijad said kutsetunnistused

Esimesed korstnapühkijad said kutsetunnistused


Tegemist on esimese sammuga korstnapühkimise teenuse kvaliteedi ning korstnapühkijate kvalifikatsiooni tõstmisel. Kõik kutsetunnistuse saavad korstnapühkijad on läbinud vastava koolituse ning omavad pikaajalist töökogemust.

Esimene korstnapühkijate kutseeksam toimus 21. mail Tallinnas. Kutseomistamisel hinnati korstnapühkija kompetentsuse vastavust kutsestandardis välja toodud kutseoskusnõuetele, kus on arvestatud ka ESCHFÖ Euroopa Korstnapühkijate Föderatsiooni kutsekvalifikatsiooni nõuetega.

Korstnapühkija tööülesanneteks on kütte- ja ventilatsioonisüsteemide tuleohutuse kontroll ja puhastamine, inimeste teavitamine küttesüsteemide õigest kasutamisest, avastatud puudustest teavitamine ja küttesüsteemidele hinnangute ja ettepanekute andmine.

Lisainfo:
Tiit Tambi
51 56 112       
e-mail: tuletorjeliit@hot.ee

Toomas Viks
Päästeameti pressiesindaja
55 45679       


Перейти к содержимому