Перейти к содержимому
Home » Ehituse ja ehitamisega seotud kutsetaotluste vastuvõtt on ajutiselt peatatud

Ehituse ja ehitamisega seotud kutsetaotluste vastuvõtt on ajutiselt peatatud

Seoses Riigikohtu 17.05.2021 üldkogu otsusega (3-18-1432) on ajutiselt peatatud ehituse ja ehitamisega seotud valdkondade kutsetaotluste vastuvõtmine ja menetlemine.

Riigikohtu üldkogu otsuse kohaselt on ettevõtlusvaldkonna eest vastutav minister jätnud määrusega kehtestamata ehitusseadustiku § 24 lg 4 nimetatud kvalifikatsiooninõuded ning Riigikohus tunnistas nõuete kehtestamata jätmise põhiseadusega vastuolus olevaks.

Kutseandjate kutsekomisjonil on võimalik kutsetaotlusi lahendada alles pärast seda, kui valdkonna eest vastutav minister on asjaomased kvalifikatsiooninõuded kehtestanud.

Kutsekoda teeb koostööd nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui ka kutse andjatega, et aidata kaasa ministri poolt kvalifikatsiooninõuete kehtestamisele võimalikult kiiresti.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kavandab määruse jõustada kuu aja jooksul.

Otsusest mõjutatud kutse andjad ja kutsed

Kutse andja Puudutatud kutsed
Eesti Ehitusinseneride Liitehitusinsenerid, kütte- ventilatsiooni- ja jahutusinsenerid, veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsenerid, hüdrotehnika insenerid
Eesti Soojustehnikainseneride Seltssoojusenergeetikainsenerid
Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendusenergiatõhususe spetsilist, audiitor
Eesti Arhitektide Liitarhitektid
Eesti Taristuehituse Liitteedeinsenerid
Eesti Sisearhitektide Liitsisearhitektid
Sihtasutus Raudteekutsedraudteeinsenerid
Eesti Ehitusettevõtjate Liitehitusjuht, ehituse tööjuht
Eesti Geodeetide Ühinggeodeedid
Eesti Maastikuarhitektide Liitmaastikuarhitektid
Eesti Puitmajaliitpuitmajaehitajad
Sisekaitseakadeemiatuleohutuseksperdid
Eesti Maastikuehitajate Liitmaastikuehitajad, tase 5

Перейти к содержимому