Перейти к содержимому
Home » EFEC projektikohtumine Klaipedas

EFEC projektikohtumine Klaipedas

17.-19. märtsil toimus Klaipedas projekti EFEC: ECVET For Elderly Care neljas projektikohtumine, millel osalesid kõik partnermaad – Soome, Saksamaa, Suurbritannia (Šotimaa), Itaalia, Eesti ja Leedu. Projekti eesmärgiks on koostada tulevikuvaatega moodul hooldustöötaja kompetentsidest, mida saaksid rakendada nii õpetamisel kui töötajate hindamisel koolid ja tööandjad. Kuna eesmärgiks ei ole kirjeldada kõiki hooldustöötajale vajalikke kompetentse ehk kogu kutset, siis valis töörühm kolm tähtsamat kompetentsi/õpiväljundit, mis võiksid olla kõigil eakate hooldusega tegelevatel hooldajatel Euroopas. Valiku hulka kuuluvad kommunikatsioon ja suhtlemisoskus (Communication and Interpersonal Skills), professionaalsed väärtused (Professional Values), eakate kaasamise ja osalemise edendamine (Promoting Inclusion and Participation). Leedu kohtumisel jõuti mooduli sõnastamisega lõpule ning lepiti kokku hindamiskriteeriumide ning mooduli esimese katsetamise osas. Eestis testib moodulit Iru Hooldekodu ning tulemused võetakse kokku järgmisel projektikohtumisel Roomas, septembris 2014
Перейти к содержимому