Перейти к содержимому
Home » Eestis saab esmakordselt taotleda noorsootöötaja kutset

Eestis saab esmakordselt taotleda noorsootöötaja kutset

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja Noorsootöötaja III, IV ja V kutsekvalifikatsiooni taotlemise. ENTK on haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riiklik noorsootöö asutus, mis tegutseb riikliku noortepoliitika raames.

Noorsootöötaja madalaima kvalifikatsiooni taotlemiseks on nõutav keskharidus, erialane töökogemus vähemalt 3 aastat ja erialane koolitus 120-tunni ulatuses. Kõrgeima kvalifikatsiooni taotlemiseks on vajalik magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus, erialane töökogemus vähemalt 5 aastat, erialane täiendkoolitus 160-tunni ulatuses viimase 5 aasta jooksul, avalikud esinemised konverentsidel, seminaridel või koolitustel ning avaldatud artiklid noorsootöö või noortepoliitika valdkonnas.

Eestis tegeleb laste ja noortega noortekeskustes, noorteorganisatsioonides, koolides ja huvikoolides igapäevaselt 5 tuhat noorsootöötajat. Kutse saamine suurendab nende konkurentsivõimet tööturul, kuna tõendab tööandjale, et noorsootöötaja kutseoskused vastavad nõutud tasemele.

„Noorsootöötaja kutse andmine on oluline noorsootöötaja kutse väärtustamiseks ja esiletõstmiseks ühiskonnas. Samuti aitab kutse andmine kaasa noorsootöö kvaliteedi kindlustamisele, toetades noorsootöö tegemiseks vajalike pädevuste olemasolu ning mõjutab ka lapsevanemate usaldust,“ selgitas kutse andmise olulisust Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Šlümmer. Temalt saab telefonil 53305425 ka lisainformatsiooni.

Kontakt:
Jaanika Palm, avalike suhete juht
556 355 29

Allikas: http://www.si.kongress.ee/eestis-saab-esmakordselt-taotleda-noorsootoeoetaja-kutset.html

Перейти к содержимому