Перейти к содержимому
Home » Eestis on nüüdseks 164 kutsetunnistusega konsultanti!

Eestis on nüüdseks 164 kutsetunnistusega konsultanti!

Eesti Konsultantide Assotsiatsioon (EKA) tähistas oma 20. sünnipäeva 13 vastsele põhjaliku kutsehindamise edukalt läbinud konsultandile kutsetunnistuste üleandmisega. Neist 11 läbisid selleks konsultantide arenguprogrammi, kaks eraturu konsultanti tulid hindamisele otse. EAS toetab konsultantide arenguprogrammi alates selle käivitamisest 2007. aastal.


„Konsultandi kutse saamine on nõudlik protsess ning ma siiralt soovin, et Eesti juhid väärtustaksid meie pingutusi konsultatsioonivaldkonna kvaliteedi tõstmisel ning huvituksid konsultantide palkamisel ka nende tõendatud kvalifikatsioonist," ütles EKA president Andro Kullerkupp.

„Peame oluliseks, et nõustamisteenuse kvaliteet maakondlikes arenduskeskustes kasvaks, et tagada riigi toel alustavatele ettevõtjatele ja kolmanda sektori ühendustele parem algus. Konsultandi kutsetunnistus on nii avalikus kui ka erasektoris selgeks tõendiks, et pakutakse usaldusväärset nõu, see on ka põhjuseks, miks EAS seda on toetanud," selgitas EASi juhatuse liige Krõõt Kilvet.

Konsultantide arenguprogramm käivitus 2007. aastal. Nende aastate jooksul on akrediteeritud kokku 164 konsultanti, kes tagavad ettevõtetele ja organisatsioonidele hüva nõu kättesaadavuse kõigis maakondades. Samas on EKA andmebaasis kokku üle 400 ettevõtlus- ja juhtimiskonsultandi, seega on Eestis tegutsevatest konsultantidest alles alla poole akrediteeritud ja omavad kutsetunnistust. Kutsetunnistuse taotlejatest enam kui pooled on maakondlike arenduskeskuste või EASi konsultandid.

Перейти к содержимому