Перейти к содержимому
Home » Eesti rikastus 32 akrediteeritud konsultandi võrra

Eesti rikastus 32 akrediteeritud konsultandi võrra

Eesti Konsultantide Assotsiatsioon ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) andsid üle kutsetunnistused 32-le konsultandile, kellest 29 läbisid eelnevalt ka 2011. aasta konsultantide arenguprogrammi. Konsultantide arenguprogrammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

                 

Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni (EKA) juhatuse esimehe Andro Kullerkupu sõnul püüeldakse olukorra poole, kus konsultandina töötamiseks on vajalik kutsetunnistus. „Arvame, et selleks pole vaja seadusandlikku regulatsiooni, vaid usume, et teenuse tellijad mõistavad ise kutsetunnistuse omamise tähtsust. Ettevõtjad ja juhid võivad kutsetunnistusega konsultante palgates olla kindlad, et nad on kompetentsed ja eetilised," selgitas Kullerkupp. „Möödunud aasta oli erakordne ka selle poolest, et vanemkonsultandi kutset taotlesid ka tuntud ja pikaajalise kogemusega konsultandid. Kui möödunud aastal väljastati üks viienda taseme kutsetunnistus, siis sel aastal antakse neid juba viis. Eestis väljastatud kutsetunnistus on rahvusvaheliselt tunnustatud ja see on nõutav osades riigihangetes. Sellel aastal plaanib EKA viia konsultandi kutsestandardi vastavusse uue Euroopa Kvalifikatsiooni Raamistikuga (EQF)."

                           

2011. aastal osales Konsultantide arenguprogrammis kokku 35 konsultanti: 18 eraturu, 12 maakondlike arenduskeskuste ja inkubaatorite konsultanti ning 5 EASi konsultanti, kellest 29-le antakse täna kutsetunnistus. Lisaks omistatakse kutsetunnistus kolmele konsultandile, kes läksid otse hindamisele. Koolitused toimusid eelmise aasta märtsist septembrini. Lisaks oli osalejatel võimalus saada täiendavat nõustamist ja juhendamist koolitajatelt ning praktiseerida õpitut nii harjutusgruppides kui igapäevatöös.

                      

„Kuigi koolitusprogramm on üles ehitatud konsultandi kutsestandardi IV taseme ettevalmistamiseks, on programmis osalemist kõrgelt hinnanud ka need konsultandid, kes läksid taotlema juba kõrgemat ehk V kutsetaset. Positiivne on ka see, et möödunud aastal osales programmis kõige rohkem just eraturu konsultante. Soov omada kutsetunnistust näitab ehk muuhulgas ka akrediteeritud konsultantide väärtust ettevõtjate kui konsultatsiooniteenuse kasutajate seas," selgitas EASi ettevõtete võimekuse divisjoni ekspert Anu-Maaja Pallok. „Konsultantide arenguprogrammi piloteeriti 2007. aastal ning järgnevate aastate jooksul on seda pidevalt täiendatud ja lihvitud. Nende aastate jooksul on akrediteeritud kokku 151 konsultanti, mis annab Eesti jaoks juba kriitilise massi kätte," lisas Pallok.

           

EKA, EASi, Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Kutsekoja koostöös viidi viiendat aastat läbi konsultantide arenguprogramm ning äri- ja juhtimiskonsultantide pädevuse hindamine. Konsultantide arenguprogramm on algatatud EASi ja EKA poolt eesmärgiga parendada Eesti ettevõtetele ning avaliku- ja mittetulundussektori organisatsioonidele pakutava konsultatsiooniteenuse kvaliteeti ning pakkuda Eesti konsultantidele ühtseid arenguvõimalusi.

              

Перейти к содержимому