Перейти к содержимому
Home » Eesti Puhkpillimuusika Ühing ning Kuressaare Ametikool said kutse andja õiguse

Eesti Puhkpillimuusika Ühing ning Kuressaare Ametikool said kutse andja õiguse

Kultuuri Kutsenõukogu kuulutas Eesti Puhkpillimuusika Ühingu puhkpilliorkestri juhi kutsete andja avaliku konkursi võitjaks. Ühingu kutse andja õigused kehtivad kuni 13. novembrini 2023.
Kutsenõukogu otsustas anda Kuressaare Ametikoolile kujundaja, tase 4 kutse andmise õiguse kujundaja kutseõppe ja kutsekeskharidusõppe õppekavade lõpetajatele.
 
Kultuuri Kutsenõukogu kinnitas uuendatud treeneri, nahkkäsitöö valmistaja, puukäsitöölise, sepa ning teleoperaatori kutsestandardid.
Treeneri kutsestandardites parendati sõnastust, sisulisi muudatusi ei tehtud. Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4 kutsestandardis parendati sõnastust, töömaailma vajadustest lähtuvalt töötati välja ka nahkkäsitöö valmistaja, tase 5 kutsestandard. Puukäsitöölise kutsestandardites muudeti struktuuri ja parendati sõnastust, 3. taseme kutsestandardist võeti välja osakutse. Teleoperaatorite kutsestandardites muudeti struktuuri ja parendati sõnastust. Otsustati, et operaator-lavastaja, tase 6 kutsestandardit ei uuendata ega kehtivusaega ei pikendata.
Lisaks pikendas kutsenõukogu arhitektuuripärandi spetsialisti ja kujundaja kutsestandardite kehtivusaega.
Перейти к содержимому