Перейти к содержимому
Home » Eesti Meigikunstnike Ühendus, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts jätkavad kutse andjatena

Eesti Meigikunstnike Ühendus, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts jätkavad kutse andjatena

Kultuuri Kutsenõukogu kinnitas jumestaja ja grimeerija kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Meigikunstnike Ühenduse, tantsuspetsialisti kutsete (v.a spetsialiseerumine eesti rahvatantsule) kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu ning eesti rahvatantsu spetsialiseerumisega tantsuspetsialisti kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi. Kutse andja õigused kehtivad kuni 30. märtsini 2025.

Lisaks andis kutsenõukogu Tartu Ülikoolile tekstiilkäsitöö meister, tase 6 esmase kutse andmise õiguse pärandtehnoloogia (rahvusliku tekstiili eriala) rakenduskõrgharidusõppe õppekava lõpetajatele ning Georg Otsa nimelisele Tallinna Muusikakoolile rütmimuusik, tase 5 kutse andja õiguse rütmimuusiku 5. taseme jätkuõppe õppekava lõpetajatele

Kutsenõukogu pikendas ka rütmimuusik, tase 4 ja tase 5, interpreet, tase 4 ja mööblirestauraator, tase 4 kutsestandardite kehtivusaega.

Перейти к содержимому