Перейти к содержимому
Home » Eesti Mäeselts jätkab kutse andjana

Eesti Mäeselts jätkab kutse andjana

Energeetika, mäe- ja keemiatööstuse kutsenõukogu kuulutas mäeinseneri ja mäetehniku kutsete andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Mäeseltsi.

Avalikule konkursile esitas avalduse vaid üks soovija, senine kutsete andja ehk Eesti Mäeselts.

Nende kutse andja õigused kehtivad viis aastat — 25. aprillini 2027.

Mäeinsenerid on kogemusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid, kes plaanivad ja juhivad maavarade kaevandamisega seotud protsesse. 

Mäetehnikud toetavad oma tööga mäeinseneride tegevust maavarade avakaevandamisel ja töötlemisel. Nad koordineerivad ja juhivad mäetööliste tehtavaid mäetöid karjääris ja teenindusmaal, mäejaoskonnas, mäetsehhis jm tootmisüksustes.

Перейти к содержимому