Перейти к содержимому
Home » Eesti Maaülikool ja Tallinna Tehnikakõrgkool said kutse andmise õiguse

Eesti Maaülikool ja Tallinna Tehnikakõrgkool said kutse andmise õiguse

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu otsustas anda Tallinna Tehnikakõrgkoolile rõiva- ja tekstiilispetsialist, tase 6 kutse andmise õiguse. Kutse omistatakse Tehnikakõrgkooli moetööstuse bakalaureuseõppekava lõpetajatele uuendatud kutsestandardi alusel.

Seniste õmblustehnoloogi, konstruktor-modelleerija ning rõiva- ja tekstiiliala ostu- ja müügispetsialisti kutsestandardite asemel on koostatud rõiva- ja tekstiilispetsialist, tase 6 spetsialiseerumistega kutsestandard.

Eesti Maaülikool sai aga õiguse anda oma kooli tehnotroonika bakalaureuseõppe uuendatud õppekava lõpetajatele mehhatroonikainsener, tase 6 esmane kutse.

Перейти к содержимому