Перейти к содержимому
Home » Eesti Arhivaaride Ühing võitis arhivaari kutsete andja avaliku konkursi

Eesti Arhivaaride Ühing võitis arhivaari kutsete andja avaliku konkursi

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu kuulutas Eesti Arhivaaride Ühingu arhivaari kutsete andja avaliku konkursi võitjaks.

 

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu kinnistas uuendatud arhiivikorrastaja, tase 4 ning arhivaar, tase 6 kutsestandardid. Varasem arhiivikorrastaja osakutse kirjeldati uues, arhiivikorrastaja, tase 4 kutsestandardis. Uuendatud arhivaar, tase 6 kutsestandardisse liideti kokku varasemad arhivaar tase 6 ja 7 kutsestandardid, see sisaldab nüüdsest nii organisatsiooni kui arhiiviasutuse arhivaari kompetentse. Uuendatud kutsestandarditest jäeti välja valitavad kompetentsid ning kirjutati põhjalikumalt lahti digiarhiivindust puudutavad kompetentsid. 
Перейти к содержимому