Перейти к содержимому
Home » ECVET projektide tulemusi tutvustav konverents

ECVET projektide tulemusi tutvustav konverents


Kutsekoja juhatuse liige Katrin Kerem ja kutseregistri juhataja Heli Oruaas osalesid 24.- 25. oktoobril 2013 Euroopa Komisjoni organiseeritud ECVET (European Credit System of Vocational Education and Training – Euroopa kutsehariduse arvestuspunkt) konverentsil Brüsselis, mis keskendus ECVET projektide tulemuste tutvustamisele ja ECVETi rakendamisele Euroopa riikides.

Konverentsi materjalid on üleval veebilehel:
http://www.ecvet-projects.eu/Seminars/SeminarDetail.aspx?id=50&

Konverentsi peamised teemad olid:

1.   Projektid: aastatel 2011-2014 on erinevates Euroopa riikides läbi viidud mitmeid ECVETi rakendamise projekte. Konverentsil anti ülevaade projektide tulemustest ja nende kaudu saadud kogemustest. Projektide tutvustused on üleval portaalis: http://www.ecvet-projects.eu/Projects/default.aspx

2.   ECVET tool-box: Valmis on saanud riiklike ECVET-agentuuride koostöös loodud veebipõhine „tööriistakast“, mis on abiks kõigile  ECVETi rakendajatele: http://www.ecvet-projects.eu/ToolBox/default.aspx.

3.   Riiklikud ECVET-eksperdid: Kõikides Euroopa riikides on alustanud tööd riiklikud ECVET-ekspertide meeskonnad. Konverentsil vahetati kogemusi ja tutvuti ekspertide töö tulemuste ning väljakutsetega eri riikides.

Перейти к содержимому