Перейти к содержимому
Home » “Digipööraja” tunnustuse pälvis kuus kutse andjat

«Digipööraja» tunnustuse pälvis kuus kutse andjat

Kutsekoda tunnustas tänavu kvaliteedimärgiga neid kutse andjaid, kes on kutse andmise hõlbustamiseks või tõhustamiseks kasutusele võtnud nutikaid digilahendusi.

Kvaliteedimärgi “Tunnustatud kutse andja 2021: Digipööraja“ pälvis kuus kutse andjat.

Konkursil said osaleda ja oma kandidatuuri esitada kõik konkursiga valitud kutse andjad. Parimate väljaselgitamiseks hinnati erinevate digilahenduste mitmekesisust ja ulatust. Samuti seda, kui mitmes protsessi osas on kasutusele võetud digilahendused kutse andmist efektiivsemaks muutnud.

Kvaliteedimärgi välja andmise eesmärk on väärtustada kutse andmise tegevust ning motiveerida kutse andjaid kutsealase tegevuse arendamisel.

Kvaliteedimärgiga tõstetakse esile neid, kelle tegevust valitud kategoorias saab seada eeskujuks. Läbi tunnustamise saab jagada ka kutse andjate parimaid kogemusi ning tõsta kutsesüsteemi usaldusväärsust, kvaliteeti ja mainet.

Kutsekoda algatas kutse andjate tunnustamise traditsiooni 2016. aastal. Seejuures tuuakse igal tunnustamisel välja erinev aspekt kutse andmise protsessis.

Varasemad tunnustused on kandnud nime “Eeskujulik hindamise korraldaja”, “Silmapaistev kutsetunnistuse populariseerija”, “Selgesõnaline teejuht kutse taotlejale”, “Taotlejasõbralik info jagaja”.

“Tunnustatud kutse andja 2021: Digipööraja“ kvaliteedimärgi pälvijad

Autokutseõppe Liit
Sõidukite hoolduse ja remondi kutseala kutsete andja.
Tunnustuse pälvisid nad ülemineku eest e-testide keskkondadele, samuti automatiseerisid nad taotluste menetlemise ning dokumendiringi. Taotlejad saavad e-keskkonnas teooriaeksami sooritamise järel kohe teada oma tulemuse. Kooliülene protokoll võimaldab anda eksami tulemuste tagasiside nii taotlejale kui ka koolile.

Eesti Ehitusinseneride Liit
Üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete andja.
Tunnustuse tõi neile oma turvalise autentimisega dokumendihalduskeskkonna loomine. Näiteks aitab see süsteemil välja selekteerida taotleja, kellel pole täidetud nõutavad eeldused.

Eesti Karjäärinõustajate Ühing
Karjäärispetsialisti kutsete andja.
Ühing on koondanud suure osa dokumendiringist ühte keskkonda, sh dokumentide hindamise. Kutseeksamid toimuvad video teel. See säästab taotlejatele sõidutunde ning võimaldab hindamiskomisjonil paindlikult töötada.

Eesti Turvaettevõtete Liit
Turvateenistuse kutseala, turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise ning vetelpäästja kutsete andja.
Tunnustuse tõid erinevad kasutusele võetud e-rakendused, näiteks mugav ja eristuv registreerimisega kalendrirakendus. Tänu sellele tagasid nad täies mahus võimekuse tagada turvavaldkonna kutsesüsteemi toimimine koroonaviiruse leviku tingimustes.

Haridus- ja Noorteamet
Noorsootöötajate kutsete andja.
Tunnustuse tõi e-testide kasutuselevõtt, kus protsessid on eraldatud erinevate infosüsteemide ja rakenduste vahel, mis võimaldab paindlikult valida eksami sooritamiseks sobivat aega ning kohta. Nii näiteks on võimalik osakutse eksamit sooritada eksamipäeval 24 tunni jooksul, mis annab taotlejale võimaluse ise valida eksami sooritamiseks sobiv aeg ning koht.

Tallinna Ülikool
Kutseõpetaja kutsete andja.
Tunnustust väärib, et Tallinna Ülikoolis toimub kutse taotlemise protsess kahes keskkonnas. Seejuures on selge, mis keskkond on administratiivse protsessi jaoks ja kus toimuvad intervjuud. Nii on kutse taotlejatel taotlusprotsessi läbides võimalus kasutada ja arendada oma digipädevusi.

Äramärkimist leidsid veel:

  • Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus
  • Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras
  • Puhastusekspert
  • Eesti Logopeedide Ühing
  • Eesti Peakokkade Ühendus
  • Eesti Autoinseneride Liit

Galerii autasustamiselt
17. novembril 2021, Rakett69 Teadusstuudiotes

Перейти к содержимому