Перейти к содержимому
Home » Avalik konkurss kutse andja leidmiseks vetelpäästja kutsetele

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks vetelpäästja kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks vetelpäästja kutsetele.

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 7. märts 2022.

Konkursil osalemise tingimused

  1. Konkursil osaleja vastab õigusaktides sätestatud nõuetele.
  2. Esitatud on kõik konkursiteates nõutud dokumendid.
  3. Esitatud andmed on õiged ja täielikud.
  4. Osalejal ei ole riiklike maksude võlgnevusi.
  5. Dokumendid on elektroonsed ja digiallkirjastatud või paberkandjal koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonsel kujul.

Kutse andjana tegutsemise õigus antakse viieks aastaks.

Dokumentide esitamine

Konkursil osalemise juhendi ja vajalike dokumentide põhjad leiab SIIT.

Taotlus ja dokumendid esitada Kutsekojale:

  • eelistatult elektroonilisel kujul ja digitaalallkirjastatult e-posti aadressil kutsekoda@kutsekoda.ee või
  • paberkandjal aadressil SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, kuid koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonilisel kujul.

Hindamiskriteeriumid kutse andja valimiseks leiab SIIT.

Õiguslik taust

Перейти к содержимому