Перейти к содержимому
Home » Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kinnisvaramaakleri kutsetele

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kinnisvaramaakleri kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks kinnisvaramaakleri kutsetele.

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 20. oktoober 2022.

Kutse andja valimise avalikul konkursil osalemise tingimused

  • Konkursil osaleja vastab õigusaktides sätestatud nõuetele.
  • Esitatud on kõik konkursiteates nõutud dokumendid.
  • Esitatud andmed on õiged ja täielikud.
  • Osalejal ei ole riiklike maksude võlgnevusi.
  • Dokumendid on elektroonsed ja digiallkirjastatud või paberkandjal koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonsel kujul.

Kutse andjana tegutsemise õigus antakse viieks aastaks.

Dokumentide esitamine

Märkus: Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate tasu kalkuleerimisel tuleb arvestada määruse „Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad“ lisas kehtestatud ülemmääradega.

Konkursil osalemise juhendi ja vajalike dokumentide põhjad leiab siit: https://www.kutsekoda.ee/kutse-andja-juhend/.

Taotlus ja dokumendid esitatakse Kutsekojale:

  • eelistatult elektroonilisel kujul ja digitaalallkirjastatult aadressil kutsekoda@kutsekoda.ee või
  • paberkandjal aadressil SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, kuid koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonilisel kujul.

Konkursil osalemiseks esitatud taotlemise hindamiskriteeriumid leiate SIIT.

Õiguslik taust

Перейти к содержимому