Перейти к содержимому
Home » Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu uuendas kutsestandardeid

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu uuendas kutsestandardeid

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu kinnitas uued kaldkatuseehitaja tase 3 ja tase 4 kutsestandardid. Kaldkatuseehitaja on oskustöötaja, kes ehitab erinevaid katusekattematerjale kasutades sademetekindlaid katuseid.

Kaldkatuseehitaja kutsestandardid on välja töötatud kutsehariduse vastava taseme õppekavade aluseks ning juba töötavate spetsialistide kutsealase kompetentsuse hindamiseks. Ettepanek ja vajadus kutsestandardi väljatöötamiseks tuli valdkonna tööandjatelt läbi Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu.

 

Samuti kinnitas Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu uuendatud korteriühistujuht, tase 4 kutsestandardi. Olulisim muudatus tuleneb 2018.a jõustuvast korteriomandi- ja korteriühistuseadusest, mille kohaselt peab majahalduril olema edaspidi kinnisvarahalduri, korteriühistujuhi või korterielamuhalduri kutse. Kutsestandardi uuendamise käigus korrigeeriti ka mõnede tegevusnäitajate sõnastust ning kirjeldati detailsemalt lahti riigikeele oskuse miinimumnõue kutsealal tegutsemiseks eesti keelt mitte emakeelena kõnelevatele isikutele. 
Перейти к содержимому