Перейти к содержимому
Home » Archives for 2009

2009

Ootame Sinu tagasisidet Eesti kvalifikatsiooniraamistiku arendusele

Kutsekoda on määratud Eestis koordineerima Euroopa ühtse kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) rakendamist, sh Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) loomist ja selle sidustamist EQF-ga. Ootame tagasisidet ja ettepanekuid seoses küsimustega, mis ei ole veel leidnud ühiselt kokku lepitud vastuseid.

2.11 jõustusid kutseharidusstandardi muudatused

Peamisteks muutusteks on põhihariduse nõudeta kutseõppeliigi ning peatükkide: varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise põhimõtted ja kutseõppe liikide õpiväljundid ning nende seos kvalifikatsiooniraamistikuga, lisandumine.
Перейти к содержимому