Перейти к содержимому
Home » 01.08.2016 jõustuvad kutseregsitri põhimääruse muudatused

01.08.2016 jõustuvad kutseregsitri põhimääruse muudatused

 28.07.2016 võeti Vabariigi Valituses vastu kutseregsitri põhimääruse uus redaktsioon.

Muudatustega täpsustati ja kaasjaastati sõnastust.

Uus redaktsioon on Riigi Teatajast kättesaadav aadressilt: www.riigiteataja.ee/akt/129072016015 .

Перейти к содержимому