Osakutse tunnistuse blanketi näidis

Osakutse tunnistus väljastatakse taotleja soovil, kui on tõendatud ja hinnatud üks või mitu kompetentsi, mis võib olla iseseisev väljund tööturule, kuid võib olla ka osaks tervikkutse taotlemisel.