Skip to content
Home » Kutsetunnistuse blanketi näidis

Kutsetunnistuse blanketi näidis

Kui Teie kutsetunnistus on trükitud sellisele blanketile, on see kantud kutseregistrisse ning registriandmed on nähtavad ka www.eesti.ee portaali kodaniku vaates. Kui Teie tunnistus on mõnel teistsugusel blanketil, siis ei tähenda see, et Teil ei ole kutset, kutsetunnistust või et Te ei tohiks oma kutsealal töötada (kui seadusega ei ole sätestatud teisiti) – lihtsalt Teie tunnistust ei ole kutseregistris, kuna ei ole aastal 1998 loodud Kutsesüsteemi kaudu väljastatud ning tagasiulatuvalt erinevaid kutsetunnistusi kutseregistrisse ei kanta.

Kutsetunnistus
Top
Skip to content