Skip to content
Home » Kutsesüsteemi olulisus

Kutsesüsteemi olulisus

Kuidas saab kutsesüsteem toetada sinu tegevust?

Iga töö tegemiseks on vajalik teatud kompetentsus – oskused, teadmised, sobivad isikuomadused, hoiakud ning vastav kogemus.

Kutsestandard ütleb, milline kompetentsus sul peaks olema, et oma kutsealal edukalt tegutseda.

Kui oled leidnud sinu tööle või huvidele vastava kutsestandardi, siis võid lasta oma kompetentsust hinnata. Hindamise tulemusena otsustab vastav kutset andev organ, kas sul on olemas vajalik kompetentsus, mille tase on määratud asjakohases kutsestandardis. Kompetentsuse tõendamisel võetakse arvesse ka läbitud koolitusi ning edukat tegutsemist kutsealal. Positiivse otsuse järel väljastatakse sulle kutsetunnistus.

Kutsetunnistuse saamise kohta võid lähemalt lugeda siit.

Kutsetunnistuse omamine on vabatahtlik ning ei ole töötamise eeltingimus, välja arvatud juhul, kui õigusaktiga on teataval ametikohal töötamiseks nõutud kutsetunnistuse olemasolu. Kui ka sinu ametikohal kutsetunnistus seadusega nõutud ei ole, tasub selle omandamise peale mõelda, kuna kutsetunnistus aitab:

 • tõendada, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised – tööandja ei pea seda enam üle kontrollima,
 • suurendada läbilöögivõimet tööturul
 • saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel,
 • planeerida oma karjääri ja arengut,
 • hinnata ja valida sobivaid koolitusi.

Tänu kutsetunnistusele oled sa väga hinnatud töötaja!

Tänases majandussituatsioonis peavad ettevõtted tegema kõik selleks, et tihedas konkurentsis turul püsima jääda. Turul jäävad püsima vaid need, kellel on kvalifitseeritud töötajad, kes suurendavad ettevõtte tootlikkust – püsima jäävad vaid parimad. Meie süsteem võib mõjutada ettevõtte töö efektiivsust eelkõige seeläbi, et kompetentsete töötajate töötulemus on kvaliteetne, nad töötavad kiiresti ja on arenemisvõimelised. Ühe väga olulise kasutegurina võib välja tuua ettevõtte kulude kokkuhoiu, kuna tööandja ei pea kutsetunnistusega töötajat tööle võttes kohe tegelema oskuste kindlakstegemise ja ülekoolitamisega.

Tööandjatel ja personalijuhtidel aitab kutsestandard:

 • värvata sobivate ja tõendatud teadmiste-oskustega töötajaid,
 • planeerida töötajate arengut,
 • hinnata töötajate kompetentsust,
 • koostada ametijuhendeid.

Lisaks aitab kutsesüsteem:

 • suurendada töötajate tootlikkust,
 • korrastada kutsealast tegevust tööturul,
 • võrrelda teiste riikide kvalifikatsioone,
 • lihtsustada tööjõu liikumist.

Koolitajatele on kutsestandardi näol olemas väärtuslik materjal tööturu vajadustele vastavate õppekavade ja -programmide koostamisel.

Tänu toimivale kutsestandardite süsteemile õpitakse ja arendatakse just neid teadmisi ja oskusi, mida tööturul tõesti vaja on.  

Kutsekoda on koordinatsioonipunktiks Eesti kvalifikatsioonisüsteemi sidustamisel Euroopa kvalifikatsioonisüsteemiga, mille tulemusena lihtsustub erinevate riikide kvalifikatsioonide võrdlemine.

Olemasolevate kutsestandarditega saad tutvuda kutseregistris ning kutsetunnistuste taotlemisega saab tutvuda siin.

Loe lisaks, kuidas kutsesüsteem toetab sinu tegevust.

Top
Skip to content