Skip to content
Home » Kutse andmine

Kutse andmine

Kutse andmine on protsess, mille käigus hinnatakse kutse taotleja kompetentsuse vastavust kutsestandardis toodud nõuetele ning mille tulemusena väljastatakse taotlejale kutsetunnistus.

Kutseeksam korraldatakse ning kutse antakse: 

  • õppeasutuse lõpetamisel – kutse märgitakse akadeemilisele õiendile või diplomile;
  • tööturul tegutsevatele töötajatele – antakse kutsetunnistus.

Mida teha, kui … 

Osale ka kutseeksamite e-platvormide kasutamise tagasisideküsimustikus (avaneb peatselt).

Top
Skip to content