Skip to content
Home » Europassi keskus

Europassi keskus

Europassi portaal on digivärav Euroopa Liidu töö- ja õpirändajatele.

Europassi portaalist leiab infot ja teenuseid, mis on abiks nii neile, kel plaan mõnda Euroopa Liidu riiki tööle või õppima minna, kui ka neile, kes teistest riikidest enda kooli või ettevõttesse inimesi ootavad.

Europass

Europass pakub:

  • usaldusväärset teavet õppimise ja töötamise kohta erinevates Euroopa riikides;
  • veebipõhiseid vahendeid, et anda õppeasutusele või tööandjale ülevaade oma oskustest ja kvalifikatsioonidest.

Portaalist saavad tuge ja teavet eelkõige õpi- ja töövõimaluste otsijad, aga ka tööandjad, vabatahtlike organisatsioonid, personali- ja karjäärispetsialistid, nõustajad, noorteorganisatsioonid, haridus- ja koolitusasutused.

Europassi portaal ning kõik selle vormid on eesti keeles. Portaali kasutamine on kõigile tasuta ning väga turvaline. Selle andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, keskkond on reklaamivaba, serverid asuvad Euroopas ning kasutatakse plokiahela (block-chain) tehnoloogiat.

Portaali saab kasutada nii sisseloginuna kui ka ilma, kuid registreeritud kasutajal on võimalusi enam.

Parim võimalus õpingute ja karjääri haldamiseks Euroopas

Need, kes plaanivad õppimist või karjääri Eestis või mujal, saavad Europassi keskkonnas luua oma profiili, kuhu koguda kokku teave oma õpingute, koolituste, töökogemuse, keeleoskuse ja digioskuste kohta, samuti teave projektide, vabatahtlikuna tegutsemise kogemuse ning muude oluliste saavutuste kohta.

Samuti saab isiklikus Europassi teegis hoida diplomeid, soovituskirju ja muid dokumente.

Kui aga tööandjad avaldavad Euroopa tööturuasutuste süsteemi portaalis (EURES, Eestis Töötukassa) vaba ametikoha teate, annab Europass sellest teada sobiva profiiliga tööotsijatele.

Europass annab võimaluse:

  • kaardistada oma oskusi ja kogemusi;
  • tutvuda usaldusväärsete ja sinu vajadustele vastavate õppimis- ja töövõimalustega Euroopas;
  • koostada CV-sid ja kaaskirju, kasutades selleks lihtsasti muudetavaid vorme;
  • saada kõige ajakohasemat teavet Euroopas töötamise ja õppimise kohta;
  • leida linke vajalike tugivõrgustike juurde, mis lihtsustab sobivate kursuste ja vabade töökohtade leidmist;
  • tunnustada oma kvalifikatsiooni ja kontrollida kvalifikatsioonide õigsust.

Lisaks dokumentide ühtlustatud vormidele leiab veebiportaalist ka abistavaid teenuseid. Näiteks on portaalis

Õppimisvõimaluste ja kursuste alane teave on portaalist praegu 19 Euroopa Liidu liikmesriigi kohta. Infot saab otsida konkreetse õppekava, õppekava valdkonna, asukohariigi või ka kvalifikatsiooniraamistiku taseme järgi.

Europassi digitaalsed tõendid

Europassi digitaalsed tõendid on õiguslikult samaväärsed pabersertifikaatidega. Need võimaldavad asutustel väljastada digitaalseid ning võltsimiskindlaid kvalifikatsiooni- ja muid tõendeid. Samuti saab portaalis tõendeid turvaliselt säilitada ja jagada – paberil tunnistuste ja diplomitega ei pea enam vaeva nägema!

Neid tõendeid saab kasutada vabadele töökohtadele ja ülikoolidesse kandideerimisel, aga ka muudel eesmärkidel.

Taust

Europassi on loonud Euroopa Komisjon. Selle eesmärk on hõlbustada ja lihtsustada Euroopa Liidu riikide vahel kodanike oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamist ning teise riiki tööle või õppima asumist.

Lisaks Euroopa Liidule edendab Europass tööjõu vaba liikumist ka sellega külgnevate riikide vahel: Norra, Island, Šveits, Liechtenstein, Türgi ja Põhja-Makedoonia Vabariik. Kokku on Europassi projektiga liitunud 33 Euroopa riiki. Portaal on kättesaadav 29 keeles.

Kõigis liikmesriikides on loodud kohalikud Europassi keskused, kelle ülesandeks on edendada Europassi kasutamist ning teha teavitustööd. Eesti Europassi keskus alustas Kutsekoja juures tööd 1. mail 2005.

Europassi targad

Kõigil, kes soovivad Europassi portaali ja teenuste kohta rohkem teada saada, on võimalus omale kooli, noortekeskusesse või mujale kutsuda esinema Europassi tark. Seda kas koha peale või virtuaalselt.

Koolitus või töötuba on soovijatele tasuta.

  • Täpsema info leiad SIIT.
  • Europassi tarkade Kristi, Irise, Dina ja Triiniga saad tuttavaks SIIN.
Täpsem info ja vastused tekkinud küsimustele
Vaata lisaks
Top
Skip to content