IT-turvaspetsialistile kehtestati kutsestandard

30.11.2018
Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu kinnitas uue IT-turvaspetsialisti, tase 5 kutsestandardi. IT-turvaspetsialist hoolitseb IT-süsteemide turvalisuse eest. Ta rakendab vajalikud turvalisuse kontrollmehhanismid ning juhendab ja toetab kolleege.

Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud noorem tarkvaraarendaja, tase 4 kutsestandardi, kus kirjeldati kompetentsid tegevusnäitajatena ning toodi selgemalt välja peamised tööülesanded.