Kutse andjatena jätkavad Põllumajandusuuringute Keskus ning Eesti Kalurite Liit

30.11.2018
Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu valis Põllumajandusuuringute Keskuse põllu- ja maamajandusliku nõustamise ning Eesti Kalurite Liit kalanduse kutsete andja konkursside võitjaks. Organisatsioonide kutse andja õigused kehtivad kuni 21. novembrini 2023.
 
Kutsenõukogu kinnitas uue, loomamassöör, tase 5 kutsestandardi. Kutsestandardis kirjeldatakse loomamassööri töös vajalikke kompetentse, loomade massaaž on vajalik traumadest taastumiseks ning tervisekahjustuste ennetamiseks. Eelkõige on teenus mõeldud teenistuskoertele ja võistlusloomadele.

Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud taime- ja loomakasvatuse kutsestandardid. Taime- ja loomakasvatusega seotud kompetentsid kirjeldati eraldi standardites, lisaks täpsustati tegevusnäitajaid ja spetsialiseerumisi  ning toodi selgemalt välja IKT-kompetentsid.