Ilmus kutsesüsteemi brožüür

30.11.2018
Brožüür kirjeldab kutsesüsteemi toimimist ning seda, milline on olnud süsteemi areng läbi 20 toimimisaasta. Brožüürist saab ülevaate kutsestandardite kasutamisest, reguleeritud kutsetest, kutsesüsteemi osapooltest jmt. Brožüüri jagab Kutsekoda 20. juubelikonverentsil ning oma kohtumistel ja esinemistel. 

Kutsesüsteem 20 brožüür