Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks metalli töötlemise ja metalltoodete tootmise kutseala kutsetele on luhtunud

09.10.2018
Vastavalt Kutseseaduse § 11 lõikele 2 ja Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu § 9 lõike 1 punktile 1 on kutse andja leidmise konkurss metalli töötlemise ja metalltoodete tootmise kutseala kutsetele luhtunud.