Kutsekoja välja kuulutatud teistkordne konkurss kutse andja leidmiseks õigusnõustamise kutsetele on luhtunud

03.10.2018
Tulenevalt kutseseaduse § 11 lõikest 2 ning Haridus- ja Teadusministri 25.08.2009 määruse nr 64 „Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu“ § 6 lõike 3 punktist 2 ning § 9 lõike 1 punktist 2 on kutse andja leidmise teistkordne konkurss õigusnõustamise kutsetele luhtunud.