Algab Kutsekoja koolitussari „Intervjuu kui hindamismeetod kutse taotlemisel“

21.09.2018

Kutsekoda korraldab kutse andjatele ja hindamiskomisjoni liikmetele 16. oktoobril kell 10.00-15.30 koolituse intervjueerimisoskuste arendamiseks.

Koolituse eesmärk:
omandada teadmisi ja praktilisi oskusi intervjuu kavandamiseks, läbiviimiseks ning õppida tagasisidestamise tehnikaid, et tulemuslikult läbi viia intervjuusid kutse andmise protsessis.
 
Koolituse sisu:
• Intervjueerimine kompetentside hindamisel – milliseid kompetentse ja kuidas on võimalik sel viisil hinnata?
• Intervjuuks valmistumine – millest alustada?
• Intervjuu läbiviimine - hindaja vastutus intervjuu läbiviimisel.
• Hindamiskriteeriumid – kas aitavad või takistavad hindamist.
• Konstruktiivne tagasiside – tagasiside andmise olulisus ning kuidas anda edasiviivat tagasisidet?
 
Koolituse läbiviijaks on Annika Alt, kellel on personalijuht, tase 7 kutse. Tal on kogemus personalivaldkonnas alates 2000.a, olles töötanud puidu- ja metsandus-, teenindus- ja ehitussektoris ning avalikus sektoris. Hetkel töötab ta AS-s Eesti Teed kvaliteedi- ja kommunikatsioonijuhina, eelnevalt personalijuhina. Annika Alt on PARE hindamiskomisjoni liige alates 2015. a.

Rohkem informatsiooni SIIT .

Kontakt:
Margit Paakspuu
margit@kutsekoda.ee
56 504 272