Uuendati IT-juhi ja telekommunikatsiooni tehnikute kutsestandardeid

25.06.2018
Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu kinnitas uuendatud IT-juhi ning telekommunikatsiooni tehnikute kutsestandardid.
IT-juht, tase 7 uuendatud kutsestandard on kompaktsem ja rohkem fokusseeritud IT-juhi põhikompetentsidele. Kompetentsid on sõnastatud tegevusnäitajatena. Senised telekommunikatsiooni spetsialistide kutsenimetused muudeti telekommunikatsiooni tehnikuks ja vanemtehnikuks.