Võeti vastu uus plastitöötluse seadistaja kutsestandard

04.12.2017
Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu kinnitas uue, plastitöötluse seadistaja, tase 4 kutsestandardi.