Sisekaitseakadeemia laiendas kutse andmise õigust

13.11.2017
Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega sai Sisekaitseakadeemia konkursita kutse andmise õiguse oma kooli vastava õppekava lõpetajatele päästekorraldaja-logistik, tase 5 kutsele. Kutse andmise õigus kehtib 2022. aasta lõpuni.