Uudised

22.02.2008

Olles asunud koostama Eesti kutseharidussüsteemi arengukava aastateks 2009-2015, on väga aja- ja asjakohane esitada küsimus kutseõppe tänastest väljakutsetest, st sõnastada põhiprobleem ja luua tulevikuvisioon. 

18.02.2008

Eesti Külmaliit annab teada: 14. märtsil 2008 algusega kell 9.00 toimub Eesti Mereakadeemia õppehoones (Mustakivi 25, Tallinn) Külmamehaanik I taseme kutseeksam.

18.02.2008

25. jaanuaril anti Pirita TOP SPA hotellis Tallinnas pidulikult üle esimesed puhastustööde juhtide kutsetunnistused Eestis.

17.02.2008
Trükkali elukutse on aegade algusest peale nõudnud töölistelt elementaarseid oskusi ja enesetäiendamiseks püsivust. Tänapäeva elukestva õppe läbiviimiseks on koostatud selleks spetsiaalne kutseõppe programm, mis baseerub teaduslik-tehnilisel tööstuse arengul. 07.02.2008 toimunud kutseeksam koosnes teoreetilistest ja praktilistest küsimustest.
10.12.2007
Kutsekoda osales sellel aastal esimest korda noortemessil Teeviit 29.11 - 01.12.
08.12.2007
3. detsembril toimus Tartus Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudis seminar "Nõustamine - võtmeteenus VÕTA puhul?" VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) põhimõtete väljatöötamiseks.
11.10.2007

11. oktoobril toimus Salme Kultuurikeskuses Kutsekoja (Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse) Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Kutsekvalifikatsiooni süsteemi väljaarendamine" lõpukonverents. Projekti üks peamisi eesmärke on Eesti kutsete süsteemi arendamine hästi toimivaks kompetentsipõhiseks süsteemiks.

16.05.2007
16. mail külastasid Kutsekoda sõbrad Lätist, et tutvuda Eesti kutsete süsteemi arengutega viimase kahe aasta jooksul.
14.05.2007
14. mail toimus Euroopa professionaalsete kaartide ümarlaud Brüsselis (Roundtable on European Professional Cards).
27.04.2007
27. aprillil oli Kutsekoja elus oluline hetk - anti välja 20 000. kutsetunnistus. Selle saaja oli üks vanamatest kutsealade esindajatest - ämmaemand. 20 000. kutsetunnistuse sai SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliiniku ämmaemand PILLE TOODE.