Uudised

30.05.2008
2008 aasta oli Tallinna Puuetega Noorte Keskuse Juks ajaloos eriline- nimelt sooritas Leena Zahharkina keraamika osaoskuste II taseme kutseeksami.
22.05.2008
22. mail võttis Riigikogu 61 poolthäälega vastu uue kutseseaduse, mis jõustub 1. septembrist 2008. Uue seaduse eelnõu valmistas kolme aasta jooksul ette kutsesüsteemi senist arengut analüüsinud sotsiaalpartneritest koosnev töörühm.
07.05.2008
7. mail toimus Tallinnas Õpetajate Majas VÕTA teemaline seminar kutseomistajatele ja tööandjatele, kus arutati, kuidas VÕTA toetab/ võiks toetada kutseomistamist.
06.05.2008
6. mail toimus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses üks natuke erilisem eksam, kui tavaliselt.
03.04.2008
Kutsekoja juhataja Olav Aarna artikkel Õpetajate Lehele.
19.03.2008
Haridus- ja teadusminister kinnitas oma käskkirjaga Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Kutsete süsteemi arendamine", selle eesmärgiks on korrastada Eestis kutsete süsteemi, mis toetab elukestvat õpet ja tööjõu vaba liikumist.
06.03.2008

Kutsekoja juhataja Olav Aarna kõne Eesti kutsete süsteemi 10.aastapäevale pühendatud koosviibimisel 6.märtsil 2008 Lillepaviljonis

06.03.2008
Valitsus kiitis 6. märtsil heaks uue kutseseaduse eelnõu, mille alusel tehakse lähemate aastate jooksul ümber kutsestandardid ning viiakse kokku nii hariduslikud kui ka kutsekvalifikatsioonid.
26.02.2008
15-16. veebruaril toimus Tartus noortemess Intellektika.
26.02.2008
Eesti Aiandusliidu korraldusel toimusid 17. jaanuaril Luual esimesed kutseeksamid maastikuehitajatele. Kutset tulid taotlema 12 vastset Luua Metsanduskooli maastikuehituse eriala kaugõppe lõpetanut, kel kooli lõpueksam juba seljataga.