Uudised

16.06.2010
Kutsekoda osaleb koostööpartnerina mitmes välisprojektis, mille eesmärk on läbi rahvusvahelise kogemuse vahetamise aidata kaasa kutsesüsteemi arengule. Sellel kevadel toimusid NCP-VET-CO ja InLearning projektide kohtumised, kus osalesid ka Kutsekoja esindajad.
11.06.2010
19. juunil antakse kätte kutsetunnistus, mis kannab kutseregistri registreerimisnumbrit 050 000.
09.06.2010
Lisatud koolitusel tehtud esitlused!
08.06.2010
3. juunil 2010 toimus Kutsekojas Euroopa elukestva õppe programmi projekti „VALEW – to Validate Learning at work“ (tunnustada töökohal õpitut) lõpukonverents.
01.06.2010
Kutsekoja koostatud ülevaade tööturu olukorrast mai 2010 seisuga.
12.05.2010
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu kogumikus ilmus Olav Aarna artikkel kutsesüsteemist.
28.04.2010
Jüripäeval, 23. aprillil 2010. a kogunesid staažikad ja uued kutsenõukogude liikmed ühisele infopäevale, et tutvuda kutsenõukogu tegevuse põhimõtetega ja kutsenõukogu rolliga Eesti kutsesüsteemis.
20.04.2010
20. aprillil toimus Kutsekojas kutset andvate organite esindajatele koolitus "Kutse andmisega seotud seadusandlus".
16.04.2010
11.-16. aprillil oli Kutsekoda Euroopa haridusjuhtide õppelähetuse korraldajaks. Euroopa haridusjuhtide õppelähetuste programm on mõeldud haridusvaldkonnas tegutsevatele ning hariduse arendamisega tegelevatele inimestele, samuti sotsiaalsetele partneritele, sh töömaailma esindajatele.
12.04.2010
7. aprillil 2010 toimus ettevõtete esindajatele, personalijuhtidele ja – töötajatele ning erialaliitude esindajatele teavitusseminar "Ettevõtte konkurentsivõime ja kvalifitseeritud tööjõud".