Uudised

14.09.2011
 
13.09.2011
08.09.2011
Valminud on dokumendi „Kompetensuspõhine hindamine kutse andmisel“ täiendatud versioon, millele ootame täiendusettepanekuid ja
arvamusi.
05.09.2011
Valdkondlikest ülevaadetest saate teada, millised kutsestandardid on sellel aastal kinnitatud, millised on töös, kus kuulutatakse välja avalik konkurss kutse andja leidmiseks ning milliseid kutseid on võimalik  taodelda.
02.09.2011
Kutsekoda korraldab kommunikatsiooni- ja meediakoolitused eesmärgiga tutvustada meedia hingeelu seestvaates ning kujundada ühtne arusaam, kuidas meedia kaudu mõjutada kutsesüsteemi kuvandit.
02.09.2011
Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks tisleri, puidupingitöölise ja puidutöötlemise CNC masina operaatori kutsealade kutsetele
29.08.2011

Tartus läbisidki esimesed pottsepad  teoreetilisest ja praktilisest osast koosneva eksami, sest alates uuest aastast tohib ettevõtlusega tegelevale firmale või eraisikule ahju, kamina või pliidi ehitada vaid kutsetunnistusega pottsepp.

19.08.2011
UNILO on kahe aastane Euroopa Liidu projekt, kestvusega märtsist 2010 kuni veebruarini 2012, väljundipõhise õppe edendamiseks kõrgkoolides.
01.07.2011

Tänasest hakkas kehtima uus keeleseadus, mis sätestab muuhulgas, et eesti keele tasemeeksamit ei pea sooritama isik, kes on sooritanud eestikeelse kutseeksami ja töötab kutsetunnistusel närgitud kutsealal.

14.06.2011
14. kuni 19. juunini viibis Eestis Bahreini Kuningriigi kõrgetest haridusametnikest koosnev delegatsioon. Visiidi põhieesmärgiks oli tutvuda Eesti kutsekvalifikatsioonisüsteemi ja haridusreformidega. 15. juunil tervitas külalisi ka Eesti haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.