Uudised

26.01.2012
 Ajalehe Sirp vahel ilmus Ilmar Heinsoo artikkel arhitekti kutsest.
24.01.2012
 UNILO on kahe aastane Euroopa Liidu projekt, kestvusega märtsist 2010 kuni veebruarini 2012, väljundipõhise õppe edendamiseks kõrgkoolides.
24.01.2012
Eesti ostu- ja tarneahelate juhtimise ühingul PROLOG on alates 1. detsembrist 2011 õigus anda välja tarneahela- ja ostujuhi kutseid.
19.01.2012
Kuna kiired muutused ähvardavad edestada vananeva tööjõu oskusi ja kuna Euroopa on arenemas teadmistepõhiseks ühiskonnaks, on Euroopa Liit, teised Euroopa riigid ja nende sotsiaalpartnerid välja töötanud hariduse ja koolituse kaasajastamise poliitikaraamistiku.
10.01.2012
Eesti Konsultantide Assotsiatsioon ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) andsid üle kutsetunnistused 32-le konsultandile, kellest 29 läbisid eelnevalt ka 2011. aasta konsultantide arenguprogrammi. Konsultantide arenguprogrammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
22.12.2011
12.12.2011
SA Kutsekoda juures koos käiv Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu andis Eesti Väikelaevaehituse Liidule (EVL) õiguse väikelaevaehitaja kutseala kutsete andmiseks. Et liidu üks põhieesmärke on propageerida laevaehituse õpet ning osaleda riiklike õppekavade ja kutsekvalifikatsiooni nõuete ning -standardite väljatöötamisel ja arendamisel, on kutsete andmise õiguse omistamine liidule igati loomulik samm. 
01.12.2011
AS G4S Eesti juhatuse esimehe Andrus Ossipi sõnul on vetelpäästja kutsestandardi loomine suur samm rannavalve- ja vetelpääste teenuse korrastamisel.
29.11.2011
 Tallinna Ülikooli avatud ülikooli, Õigusakadeemia ja Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja koostöös on valminud kinnisvaramaaklerite kutseeksami eelne koolitusprogramm. 
29.11.2011
CEPIS (The Council of European Professional Informatics) on hiljuti valmis saanud projekti, mis analüüsib Euroopa IT spetsialistide kompetentse. Pea 2000 IT spetsialisti 28st  Euroopa riigist (sealhulgas meie naabrid Läti ja Soome) on projekti kaasatud. Projekti sisuks on hinnata E-Competence Framework’i kasutust  IT ametite kirjeldamisel.