Uudised

19.10.2012
Vaata pilte meie tublidest tisleritest!

18.10.2012
Projekti Hunest ceramics raames käis 6 kutse andmisega seotud inimest nädalasel õppelähetusel Ungaris. Tutvuti keraamikaala õpetusega, kutseeksamite ja praktika korraldamisega kutsekoolides, praktikakohtade/ ateljeede toimimisega.
18.10.2012
 Aruanne esitab laiaulatusliku ülevaate Eesti haridusmaastikust ning erinevatest kvalifikatsioonidest, mis on EKR-ga seotud; kirjeldab, kuidas toimus suhestamisprotsess ning kuidas on täidetud EQF-i nõuanderühma poolt kokku lepitud kvaliteedi kriteeriumid ja menetlused.

15.10.2012
Võistlustööks sobib kirjand või essee, mis käsitleb noore nägemust oma tulevikuplaanidest. Täpsemad konkursi tingimused ning võistlustööde üleslaadimise võimaluse leiab aadressilt rajaleidja.ee/minuelukutse. Tööde esitamise lõpptähtaeg on 11. november 2012, auhinnaks on nutitelefon. 
10.10.2012
Sihtasutus Kutsekoda ja Haridus- ja Teadusministeerium kutsuvad Teid osalema rahvusvahelisel konverentsil „Kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe toeks“, mis toimub 22. oktoobril kell 10:00- 17:00 Meriton Grand Conference & Spa hotellis.

09.10.2012
08.10.2012
 Eesti Raudtee väljastas kutsetunnistus Galina Tsirp'ile, kes sai Raudtee liikluskorraldaja II, automaatblokeeringuga liinil kutsetunnistuse.
08.10.2012
Sellel nädalal toimuvad Kutsekoja töö raames 10 kutsestandardite töörühma, 2 hindamisstandardite töörühma koosolekut ning kokku tuleb ka Kutsenõukogude Esimeeste Kogu.  
05.10.2012
Leonardo da Vinci projekti raames külastavad keraamikud ning 2 Kutsekoja esindajat 8.10-15.10 Ungari haridusasutusi, kus õpetatakse keraamikuid. Projekti eesmärgiks on saada rohkem informatsiooni erinevate õppemeetodite kohta keraamika valdkonnas ning vahetada kogemusi õpiväljundite hindamise osas.
25.09.2012