Uudised

26.11.2012
 Sellel nädalal toimub Kutsekoja töö raames 7 kutsestandardi, 1 hindamisstandardi ning 3 kutsenõukogu koosolekut. 
22.11.2012
Koosolekul kinnitati 3 uues vormis kutsestandardit. 
22.11.2012
22. ja 23. novembril korraldab Tallinna Polütehnikum üle-Eestilise kutsevõistluse „Trükis“, et populariseerida kujundusgraafika ja trükitehnoloogiaga seonduvaid erialasid ning näidata, et see ei ole ainult visuaalse kommunikeerumise kunst, vaid paljuski väljundi (trükis, multimeediatoode jms) tehnoloogilise poolega seotud visuaalse tööstuse üks vorm. 
21.11.2012
 Koosolekul kinnitati 3 uues vormis kutsestandardit ning kutse andmise tegevusloa maastikuarhitekti kutsetele sai Eesti Maastikuarhitektide Liit
19.11.2012
 Sellel nädalal toimuvad Kutsekoja töö raames 14 kutsestandardite töörühma koosolekut ning 2 kutsenõukogu koosolekut. Lisaks toimub ECVET seminar Helsingis, kus arutatakse Põhja- ja Baltimaade olukorda kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi kasutuselevõtul.
13.11.2012
 Kinnitati 7 uues vormis kutsestandardit ning anti kutse andmise õigus MTÜ Eesti Arhivaaride Ühingule.
30.10.2012
 22. oktoobril 2012 toimus Kutsekoja ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel rahvusvaheline konverents „Kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe toeks“, mille eesmärgiks oli arutleda Eesti ja eeldatavasti ka mitmete teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kvalifikatsiooniraamistike rakendamisega seotud probleemide ja kitsaskohtade üle. Loe kokkuvõtet konverentsist!
29.10.2012
Kutsekoja juhatuse liige prof. Olav Aarna osales 25.-26. oktoobril Kiievis toimunud rahvusvahelisel konverentsil „European Integration of Higher Education of Ukraine in Context of Bologna Process“, kus esines ettekandega „Implementation of the National Qualifications Framework. International context“ ja juhtis samateemalist töörühma.
24.10.2012
24.10.2012