Uudised

10.05.2013
10.05.2013
06.05.2013
 

Sellel nädalal toimub Kutsekoja töö raames 14 kutsestandardi töörühma koosolekut, 1 hindamisstandardi töörühma koosolek ja 2 kutsenõukogu koosolekut.
02.05.2013

Kinnitati 3 uues vormis kutsestandardit ning anti kutse andmise õigus Sisekaitseakadeemiale, Eesti Turvaettevõtete Liidule ja Eesti Kohtueksperdiisi Instituudile. 

30.04.2013
30.04.2013
23.aprillil korraldas Kutsekoda kutsenõukogude liikmetele vastuvõtu Tallinna Teeninduskoolis. 
29.04.2013

Sellel nädalal toimub Kutsekoja töö raames 14 kutsestandardi töörühma koosolekut, 1 hindamisstandardi töörühma koosolek ja 1 ümarlaud.
22.04.2013
 
Sellel nädalal toimub Kutsekoja töö raames 13 kutsestandardi töörühma koosolekut ja 1 kutsenõukogu koosolek.
18.04.2013
18.04.2013