Uudised

10.09.2015
09.09.2015
09.09.2015
26.08.2015
29.07.2015
Pädevuskoolitus annab vajalikud teadmised kutseeksami sooritamiseks, andes ülevaate kõikidest kvaliteedispetsialisti (tase 6) ja kvaliteedijuhi (tase 7) kutsestandardis nõutavatest kompetentsidest ja vajalikest teadmistest. Kutseeksami saab teha lihtsustatud korras, kui sellele eelneva nelja aasta jooksul on sooritatud kvaliteedijuhi pädevuseksam. Lihtsustatud kord tähendab, et kutseeksamil ei pea tegema teooria osa kirjalikku eksamit ning eksam toimub töö- ja õpimapi ning vestluse alusel.
03.07.2015
17.06.2015
Teisipäeval, 16. juunil toimus Kutsekojas IKT valdkonna eksperdikogu esimene koosolek. Koostöö tulemusena eksperdikoguga peaks aasta lõpuks valmima raport „Info ja telekommunikatsiooni valdkond - ülevaade tööturu olukorrast ja trendidest, olemasolevast koolituspakkumisest ning tööjõu- ja oskuste vajadusest täna ja homme“.
17.06.2015
Teisipäeval, 16. juunil anti Luua Metsanduskoolis raielangil üle Eesti saja tuhandes kutsetunnistus. Selle sai Luua Metsanduskooli vilistlane, töökohapõhise õppe läbinud Aare Aasa, kes on nüüd kutsetunnistusega 4. taseme harvesterioperaator.
16.06.2015
 Täna, 16. juunil annab Kutsekoda välja 100 000. kutsetunnistuse. Ümmarguse numbriga kutsetunnistuse saajaks on metsa langetustraktori ehk harvesterioperaator. Kutsetunnistus antakse üle Luua Metsanduskoolis, raielangil.

16.06.2015
Täna tähistatakse kümne aasta täitumist Europassi kasutuselevõtust Eestis. Europass hõlmab mitut dokumenti, mille eesmärk on teha inimese oskused ja kvalifikatsioonid ühtselt mõistetavaks üle Euroopa, et lihtsustada tööjõu vaba liikuvust.