Uudised

23.10.2015
22. oktoobril toimunud OSKA IKT valdkondlik eksperdikogu analüüsis tööjõunõudluse ja pakkumise struktuuri ning mahu vastavust. 
21.10.2015
 Täna kogunes Kutsekojas esmakordselt tööjõu vajaduse prognoosisüsteemi OSKA koordinatsioonikogu, kelle ülesandeks on anda sisendit valitsuse tööjõuturu nõudluse ja koolituspakkumisega seotud otsustele.
12.10.2015
 Täna kogunes Kutsekojas OSKA majandusarvestuse valdkondlik eksperdikogu arutama, millistest oskustest on vajaka valdkonnas töötavatel spetsialistidel.
08.10.2015
Kutsekoja juures tegutsev Metsanduse kutsenõukogu arutas tulevikutrendide mõju tööjõu- ja oskuste vajadustele pidades olulisimaks asjatundlikku väljaõpet.
06.10.2015
Teisipäeval, 6. oktoobril toimus Tallinnas hotell Euroopa konverentsikeskuse kutseseaduse rakendamiseks infoseminar kõrgkoolide esindajatele. Kutseseadusega saavad ka kõrgkoolid võimaluse anda lõpetajatele koos lõputunnistuse või diplomiga kutsekvalifikatsioon.
11.09.2015
11.09.2015
11.09.2015
11.09.2015

9. septembril toimus Tallinnas OSKA nõunike kogu 3. koosolek. Seekord oli laual kaks teemat: valdkondliku tööturu koolitustellimuse ettepanekute esitusviis ning tulevikutrendid kui tööjõu- ja oskuste vajaduse suunajad.

10.09.2015