Uudised

25.11.2015
24.11.2015
24.11.2015
 Riigikontroll tõi oma raportis Eesti arengut pidurdava olulise teemana välja vastuolu tööjõu vajaduse ja koolituspakkumise nõudluse vahel.
23.11.2015
19.11.2015
Kolmapäeval, 18. novembril kogunes OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkondlik eksperdikogu prognoosima tööjõu vajadust ja analüüsima valdkonna arenguks vajalike oskustöötajate ja spetsialistide haridusliku ettevalmistuse taset.
18.11.2015
17.11.2015
Tallinn, SA Kutsekoda, 17. november 2015 – Täna Kutsekojas kogunenud Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika kutsenõukogu kinnitas geomaatika kutseala kutsete ja pottsepa kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjad järgmiseks viie aastaseks perioodiks.
11.11.2015
Tallinn, 11. november 2015 – Täna Kutsekojas kogunenud Hariduse kutsenõukogu otsustas anda Tallinna Ülikoolile õpetaja ja eripedagoogi ning Tartu Ülikoolile õpetaja magistriõppe lõpetajate kutse andja õiguse.
04.11.2015
Sihtasutus Kutsekoda kuulutab välja ideekonkursi tööjõu vajaduse ja oskuste prognoosi süsteemile OSKA märgi ja selle kasutamise reeglistiku loomiseks ja infokandjate kujundamiseks.
26.10.2015