Uudised

12.04.2016
Teisipäeval, 12. aprillil Kutsekojas toimunud majandusarvestuse erialasid õpetavate koolide infopäeval arutati kutse- ja kõrgkoolide, erialaliitude ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega esimesi OSKA arvestusala tööjõu- ja oskuste vajaduse rakendusuuringu tulemusi.
07.04.2016
Kutsekojas toimunud OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkonna koolide infopäeval arutati kutse- ja kõrgkoolide, ettevõtjate ja Haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega esimesi OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse rakendusuuringu tulemusi.
05.04.2016
 
Teisipäeval, 5 aprillil Kutsekojas kogunenud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu andis kutse andja õigused Eesti Geoloogia Seltsile ja Tallinna Tehnikakõrgkoolile.
29.03.2016
 Täna, 29. märtsil esmakordselt kogunenud Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu andis kutse andja õigused Tallinna Tehnikaülikoolile, Tallinna Tehnikakõrgkoolile ja Eesti Maaülikoolile. Rõiva- ja Tekstiililiit võitis kutse andja konkursi rõivatootmise ja tekstiilitööstuse kutseala kutsetele ning sai kutse andmise õiguse järgmiseks viieks aastaks.
18.03.2016
Reedel, 18. märtsil Kutsekojas kogunenud OSKA IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) valdkonna eksperdid kinnitasid valdkonna rakendusuuringu sõnumid ja eesmärgid. Uuringu käigus otsiti vastuseid küsimustele, milliste oskustega töötajaid ning millistel ametikohtadel lähema 5-10 aasta jooksul vajatakse ning kus vajalikke kompetentse omandada saab.
18.03.2016
 Kolmapäeval 16. märtsil kogunenud OSKA nõunike kogu arutas Kutsekojas valminud valdkondlike rakendusuuringute vastavust algselt seatud eesmärkidele, nende tulemuste elluviimist, esimese aasta õppetunde ning järgnevate uuringute tegevuskava.
10.03.2016
09.03.2016
 Täna Kutsekojas kogunenud Kultuuri Kutsenõukogu valis esimeheks Toomas Tõnise, kes esindab kutsenõukogus Eesti Olümpiakomiteed ning aseesimeheks Janne Andersoo, kes on Eesti Rahvusraamatukogu esindaja. Olulise otsusena anti kutse andja õigus mitme Tartu Ülikooli õppekava osas.
08.03.2016
Täna Kutsekojas uues koosseisus kogunenud Hariduse kutsenõukogu valis esimeheks Margus Pedaste, aseesimeheks Toomas Kruusimägi ning otsustas anda  Tartu Ülikoolile  kutse andja õiguse  mitme eriala osas.
07.03.2016