Suhestamisprotsessi põhietapid

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) suhestamine Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga (EQF) toimus 2008. aasta detsembrist 2011. aasta augustini. EKR-i loomine ning rakendamine tugines vastutuse ning kvaliteedi tagamise põhimõtetele, mille on sätestanud Euroopa parlament ning nõukogu EQF-i rakendamiseks. 
             
Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) arendamise ja EQF-ga  sidumise protsessi põhietapid on olnud järgmised: 
 1. EKR sätestamine kutseseaduses (01.09.2008).
 2. Kõrgharidustaseme astmete õpiväljundite põhine kirjeldamine kõrgharidusstandardis (detsember 2008) (QF-EHEA 3.kriteerium).
 3. Kutsehariduse liikide õpiväljundite põhine kirjeldamine kutseharidusstandardis (detsember 2008).
 4. Üldhariduse tasemete õpiväljundite põhine kirjeldamine Põhikooli riiklikus õppekavas ja Gümnaasiumi riiklikus õppekavas ja Põhikooli lihtsustatud õppekavas (jaanuar 2010).
 5. Kutsekvalifikatsioonide kompetentsipõhine kirjeldamine ja sidumine EKR-ga (2007-....).
 6. EQF-ga  sidumise protsessi algatamine (jaanuar 2010).
 7. Kutsekoja nimetamine EQF rakendamise riiklikuks koordinatsioonipunktiks (veebruar 2010).
 8. EQF-ga sidumise aruande esmase versiooni koostamine (mai-november 2010).
 9. EQF-ga sidumise aruande arutelu huvirühmadega (detsember 2010-märts 2011).
 10. Välisekspertide Carita Blomqvist (Soome), Margaret Cameron (UK) and Baiba Ramina (Läti) kaasamine (detsember 2010-august 2011) (QF-EHAE protseduur 3). 
 11. Valmis sidumise aruande lõplik versioon (mai-august 2011). 
 12. EQF-ga sidumise aruande esitamine Euroopa Komisjoni nõuanderühmale (september 2011).
 13. Eesti kvalifikatsioonide ja EKR-i EQF-ga sidumise protsessi tutvustava rahvusvahelise konverentsi korraldamine (oktoober 2011).
 14. Rahvusvahelise konverentsi "Kvalifikatsiooniraamistikud elukestva õppe toeks" korraldamine (oktoober 2012)
 15. Rahvusvahelise konverentsi "Mida küsid, seda saad?" korraldamine (detsember 2013)
 16. Valmis sidumise aruande kaasajastatud ja täiendatud versioon (aprill 2015)