Kutsekvalifikatsioonide Riiklik Infokeskus Eestis (NRP)

Igas riigis (Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas ja üsna varsti ka kandidaatriikides) võimaldab kutsekvalifikatsioonide riiklik infokeskus (NRP - National Reference Point) juurdepääsu kutsekvalifikatsioonialasele teabele. Eestis on kutsekvalifikatsioonide riiklikuks infokeskuseks Sihtasutus Kutsekoda. Kõik riiklikud infokeskused on osa üle-Euroopalisest võrgustikust. 

Riikliku infokeskuse peamised ülesanded on:

  • pakkuda teavet riigisiseste kutsekvalifikatsioonide, kutsetunnistuste ja kutsetunnistuse lisade kohta;
  • võimaldada juurdepääsu vastavale teabele või olla ühenduslüliks riiklike asutuste vahel, kes sellist infot omavad;
  • toimida siseriikliku partnerina üle-Euroopalises riiklike infokeskuste võrgustikus. 
            
Kasulikud lingid:
Kutsekvalifikatsioonide riiklike infokeskuste nimekiri
Eesti kutsetunnistuse lisade nimekiri
Teiste riikide kutsetunnistuse lisade nimekirjad