Kutsetegevuse valdkonnad ja kutsealad

18. juulil 2015 jõustus uus redakstsioon Vabariigi Valitsuse määrusest"Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, moodustamise ja lõpetamise kord, töökorraldus ning kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord ja nende volituste kestus". Sellele vastavalt on Eesti kutsesüsteemi kutsetegevuse valdkonnad ja kutsealad järgmised:

1. Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

   Arhitektuur
   Ehitiste energiatõhusus
   Ehitusviimistlus
   Geomaatika
   Keskkonnatehnika
   Kinnisvarateenused
   Küttesüsteemide ehitus ja hooldus
   Palkmajaehitus
   Teede ehitus
   Üldehitus
   Inseneeria (ehitus)

2. Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

   Elektri, sooja- ja gaasivarustus
   Elektritöö ja automaatika
   Keskkonnaala
   Külmatehnika
   Inseneeria (energeetika)
   Kaevandamine
   Keemiatööstus
   Puurimis- ja lõhkamistööd
   Veevarustus
   Vedelkütuste varustus

3. Haridus

   Noorsootöö
   Nõustamine ja koolitus
   Õpetamine

4. Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon

   Elektroonika
   Arvutisüsteemid
   IT süsteemid ja teenused
   Tarkvaraarendus
   Telekommunikatsioon
   Analüüs ja disain

5. Kultuur

    Etenduskunstide tugiteenused
    Film ja televisioon
    Kultuuritöö
    Kunst, fotograafia ja disain
    Käsitöö
    Muuseumitöö
    Muusika
    Raamatukogundus
    Restaureerimine-konserveerimine
    Sport
    Lõbustus- ja vaba aja tegevused

6. Metsandus

    Metsandus
    Mööbli tootmine
    Jahindus
    Puidutöötlemine

7. Sotsiaalhoolekanne

    Lapsehoiuteenus
    Rehabilitatsioonitöö   
    Sotsiaalhooldus
    Sotsiaaltöö

8. Teenindus

    Iluteenindus
    Kaubandus
    Puhastusteenindus
    Reisiteenindus
    Toitlustus- ja majutusteenindus
    Tõlkimine ja toimetamine

9. Tehnika, Tootmine ja Töötlemine

    Inseneeria (tehnika, mehaanika)
    Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
    Plastitöötlus
    Rõivatootmine
    Tekstiilitööstus
    Trükitööstus
    Väikelaevaehitus

10. Tervishoid

    Farmaatsia
    Füsioteraapia
    Hambaravi
    Kõneravi
    Laboratoorne analüüs
    Loodusravi ja täiendmeditsiin
    Massaažiteenused
    Optomeetria
    Parameditsiin
    Psühholoogia
    Radioloogiateenindus
    Rahvatervis
    Tegevusteraapia
    Tervishoiu juhtimine
    Töötervishoid
    Õendus
    Ämmaemandus

11. Toiduainetööstus ja Põllumajandus

    Aiandus ja maastikuehitus
    Inseneeria (põllumajandus)
    Kalandus
    Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika
    Mesindus
    Toiduainete töötlemine ja tootmine
    Veterinaaria
    Põllumajanduslik nõustamine

12. Transport ja Logistika

    Logistika
    Merendus
    Raudteetransport
    Sõidukite juhtimine
    Sõidukite hooldus ja remont
    Inseneeria (transport)

13. Vara- ja Isikukaitse

    Elektroonika    
    Justiits- ja kohtuteenistused
    Kaitseväeteenistus
    Piirivalveteenistus
    Korrakaitseteenistus
    Päästeteenistus
    Turvateenistus
    Vanglateenistus

14. Äriteenindus ja Muu Äritegevus

    Bürootöö
    Juhtimine ja haldus
    Kindlustus
    Nõustamine
    Personalitöö
    Raamatupidamine