Reguleeritud ametid ja kutsed

Kutsekoda kaardistas 2011. aasta alguses Eestis erinevate seadustega reguleeritud ametid ja kutsed, mis on allalaetavad SIIT ning lisaks ka ametid ja kutsed, millel töötamine või kutsenimetuse kasutamine eeldab:

  1. seadusega või seaduse alusel määratud  kutsekvalifikatsiooni omamist (siin: dokumentaalselt tõestatud haridus, töökogemus) ja/või
  2. erialasele ettevalmistusele esitatud nõuete täitmist ja/või
  3. kutseseaduse alusel välja antud kutsetunnistuse omamist.

Kutsesüsteemis on kõige olulisemad kutsed, kus kutsetunnistus on eelduseks tööturule sisenemiseks või annavad töötamisel eelise:
Kutsed, mille puhul on kutsetunnistus (kutseseaduse mõistes) töötamise eelduseks või eelise saamiseks

Kuna esitatud andmed muutuvad ajas, tuleb seda teavet pidevalt täiendada. Kui märkate tabelis infot, mis ei vasta tegelikkusele, palun andke sellest teada meiliaadressile: kutsekoda@kutsekoda.ee.

Teises Euroopa Liidu riigis reguleeritud kutsealal töötamiseks on vajalik eelnevalt läbida kutsekvalifikatsiooni tunnustamine vastavalt EL direktiivile 2005/36. Tunnustamisel teises EL riigis võib abiks olla  vastava ala kutsetunnistus ning teatud oludes ka haridus- ja teadusministeeriumi tõend läbitud hariduse (diplomi) kohta.
EL kutsekvalifikatsiooni tunnustamise Eesti koordinaator on haridus- ja teadusministeeriumi nõunik:
Tiia Raudma
e-post: tiia.raudma@hm.ee
telefon: 5649 9163
 
Reguleeritud kutse alal töötamiseks on teise riigi kvalifikatsiooni olemasolu puhul vajalik läbida kutsekvalifikatsiooni tunnustamine vastavalt Euroops Liidu direktiivile 2005/36.
Infot kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta Euroopas leiate siit:
http://www2.archimedes.ee/enic/index.php?leht=2

Kasulikud lingid:
Eesti ENIC/NARIC Keskus
Euroopa reguleeritud kutsete andmebaas
Reguleeritud kutsed Soomes