Õigusaktid

Kutseseadus

Muud kutsesüsteemi reguleerivad õigusaktid

Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksamite tasudega seotud dokumendid

Kvalifikatsiooniraamistik