Kutsestandardite arvamusküsitlus 

 ------------------------------------------------

Valminud on turvatöötaja, tase 3 ja turvajuht, tase 5 kutsestandardi kavandid. 

Teie arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 01. oktoobriks 2018 e-posti aadressile maris.vaht@kutsekoda.ee.